AUSTRO-UGARSKA – SVEČANI BODEŽ ZA OFICIRE RATNE MORNARICE – MODEL 1853

AUSTRO-UGARSKA – SVEČANI BODEŽ  ZA OFICIRE RATNE MORNARICE – MODEL  1853

Ovaj bodež ratne mornarice M 1853. , je prvi tipski bodež koji je namjenski kompletno dizajniran i izrađen kao svečani bodež za oficire ratne mornarice. Do toga vremena korištena su većinom stara sječiva od slomljenih trobridnih mačeva i većinom su bili rađeni po uzoru na britanske mornaričke bodeže.

Ovaj bodež M1853. , ima dršku izrađenu iz kosti (slonovača). Drška je vertikalno izbrazdana utorima tako da ima na sebi šest uzdužnih pločica. Glavica drške je izrađena iz mjedi sa finim reljefnim ukrasima koji su naknadno ručno dorađeni , cizelirani. Glavica je izrađena tako da sliči na Austrijsku carsku krunu Rudolfa II. Križnica je izrađena iz mjedi , blagoga „S“ profila . Na donjem dijelu ima prsten u koji ulaze usta korica . Sa stražnje strane križnica ima sigurnosni mehanizam kojim se odbravljuje bodež iz korica ( sigurnosna kopča). Ukrašena je reljfnim ukrasima trofejnih oznaka i stiliziranog lišća , flora motiv. Također je ručno dorađen reljef i cizeliran. Siječivo je čelično poniklano dijamantnog presjeka,  ukrašeno sa dva izdužena medaljona. Medaljoni su izrađeni reljefno jetkanjem. Sa prednje strane nalazi se admiralsko sidro sa carskom krunom ( Rudolfa II.), koje sa gornje i donje strane ima ukras od isprepletenog bilja. Sa stražnje strane na medaljonu se nalazi ukras od isprepletenog bilja, flora motiv. Korice su izrađene iz dvije polovice mesinganog lima ukrašenog reljefnim ukrasima. Ukrasi su izrađeni tiješnjenjem pod prešom. Na vrh korica zavarena su usta . Na vrhu korica nalazi se reljefno izrađen znak; Austro-Ugarske ratne mornarice. Znak čine admiralsko sidro, ukršteno sa topovskom cijevi iznad kojih je carska kruna. Donji dio korica ima reljefni ukras od stiliziranog lista, flora motiv. Na korice su zavarene dvije alke za vješanje o visak. Glavica bodeža , križnica i korice su bile presvučene ognjenom pozlatom. Dužina bodeža je 48,5 mm. Uz bodež je i originalni visak sa dodatkom koji je dolazio na pojas. Visak je izrađen iz dva kožna, smeđe obojana remena. Remeni imaju sa stražnje strane perforirani mrežasti uzorak. Sa prednje strane ukrašeni su sa prišivenim trakama od pozlaćene srme koje imaju po sredini utkanu crnu prugu. Ukrašeni su pozlaćenim, pređicama, karikama . Na ukrasne pređice, (karike) sa stražnje strane pričvršćeni su mali remeni sa kopčama. Remeni su se provlačili kroz karike za vješanje na koricama. Na vrhu viska nalazi se velika sigurnosna, karabin kopča za kačenje o pojas. Bodež je interesantan jer ga je nosio oficir kao svečani bodež , ratne mornarice Kraljevine Jugoslavije, tj. Kraljevine SHS. Ovaj bodež nosio je oficir Austro–Ugarske ratne mornarice do 1918. Kada je formirana ratna mornarica Kraljevine SHS  pristupio je ratnoj mornarici Kraljevine SHS. Kako se nisu smjeli isticati na dijelovima uniforme bivši simboli Austro-Ugarske monarhije , on je dao da se na koricama preko znaka ratne mornarice oplete mornarički čvor. Čvor je ispleten iz pozlaćene srme isprepletene sa predivom , plave, bijele i crvene boje (vidjeti na slici). Kao takav mogao ga je slobodno nositi . Pošto je bodež po dizajnu sličan trgovačkoj mornarici , razlikuje se samo po znaku na koricama admiralsko sidro sa carskom krunom između slova „D“ , „ L“ . Ja sam prerezao čvor iz velike znatiželje i bio sam presretan kada sam ispod srme ugledao znak ratne Mornarice. Dodatna je slika sa bodežom na kojem je opleten čvor , prije rezanja.