Austro-Ugarska, Hrvatska – Husarska sablja lake konjice 17/18 stoljeće

Austro-Ugarska, Hrvatska – Husarska sablja lake konjice 17/18 stoljeće

Austro-Ugarska, Hrvatska – Husarska sablja lake konjice 17/18 stoljeće

Jako lijepa i interesantna Husraska sablja lake konjice,koja ima ugraviran teskt na sječivu pisan na latinskom jeziku po kojem se vidi politička i vijerska oprjedjeljenost ratnika to jest vlasnika ove sablje.
Poznato je da su se te sablje proizvodile u Austriji u Gornjoj Štajerskoj a kasnije se proizvodnja tih sječiva proširila i na neka područja u Ugraskoj. Ovo sječivo sablje vjerojatno je iskovano u Gornjoj Štajerskoj možda u Weizu. Prema zapisima u Gradačkom arhivu (Grazer Landesarhiv und – Zeughaus) poznajemo i imena čitavog niza majstora koji su kovali i opremali takve sablje “auf ungerisch”. Ova sablja je vrlo interesantna jer ima ručno ugraviranu simboliku i tekst na latinskom jeziku, koji ukazuje na političku (odnosno religijsku) opredeljenost ratnika – nositelja sablje.
Drška sablje izrađena je iz drveta oko kojeg je omotan tanki konop i sve skupa ovijeno sa crnom kožom. Križnica sa rukobranom izrađena je iz čelika. Sječivo sablje je krupno, jednosijeklo i zakrivljen sa jednim širokim žljebom sa svake strane i sa izraženim jalmanom. Na jednoj strani sječiva ugravirana su slova koja označavaju na latinskom jeziku kraticu za Isusa Krista. Sa druge strane ugraviran je tekst: ET VERBUM CARO FACTUM EST HABITAVIT IN NOBIS (Evanđelje po Ivanu 1: 14; I Riječ tijelom postade i nastani se među nama ….) Korice sablje izrađene su iz dvije polovice drvene obloge , presvučene sa crnom kožom. Korice sablje okovane su sa čelićnim ukrasnim okovima. Na dva okova zakovane su ušice kroz koje su umetnuta dva čelićna prstena za kačenje o pojas.