MAČ Schiavona , Venecija , Croatia, Dalmacija

MAČ Schiavona , Venecija , Croatia, Dalmacija

Schiavona s dvorednom mrežastom košaricom s znakom Vuka , Wenecija , Croatia Dlmacija -1700.
Schiavona s mrežastom dvorednom košaricom Venecija , oko 1700.Čaporak košarice zavinut prema naprijed .Glavica mijedena u obliku stilizirane mačje glave .Držak drveni omotan konopom i presvučem crnom kožom.Siječivo čelično dvobridno lečatog prisjeka sa jednim kratkim žljebom po sredini. Na siječivu urezan znak vuka.
Dužina Schiavine s držkom : 1135.mm, samo siječivo: 990.mm., širina siječiva: 40.mm.