MAČ Schiavona s rebrastom košaricom Venecija – Hrvatska , Dalmacija – 1590-1640

MAČ Schiavona s rebrastom košaricom Venecija – Hrvatska , Dalmacija – 1590-1640

Schiavona s rebrastom košaricom , Venecija 1590.-1640. , Najpoznatiji Talijanski mačevi na Hrvatskom tlu.
Ovaj tip mač vezan je za našu Hrvatsku, ratničku povijest, posebno za Dalmaciju. Mač je bio osnovno naoružanja naših dalmatinskih, Venecijanskih najamnika .Mačem su bile naoružane posade za obranu Dalmatinskih , utvrđenih , gradova od neprijatelja , prvenstveno od Osmanlija i Gusara. Dalmatince u Veneciji zovu : ” schiavonama , od tuda i naziv tih karakterističnih mačeva s rebrastom košarom.
Košarica mača izrađena je ručnim kovanjem od čeličnih traka u obliku listova masline, koji su međusobno spojeni u obliku košarice, kovačkim zavarivanjem. Glavica držke izrađena je od čelika u obliku stilizirane mačje glave sa kuglastim ispučenjima. Držak mač izrađen je iz drveta koji je spiralno,ovijen, tankim konopom i nakon toga drška je presvučena sa opšivenom kožom.Interesantno držak ovog mača je ovijen sa orginalnom kožom iz vremena.Tako izrađena držka ima spiralni rebrasti navoj da se čvršče može držati u ruci da ne kliže uslijed znoja , mokre ruke od kiše itd.. Siječivo je čelično dvosjeklo , lečastog presjeka sa tri široka kanala. Na srednjim kanalima sa obije strane siječiva utisnut je žig proizvođača u obliku slova “S”.

Schiavona , Venice , betwen 159.-1640. ; L. overall 1005.mm., L.b. 860,4 mm.
Prilog iz Kataloga s izložbe ; “Ubojite Oštrice”, MUZEJA SELJAČKIH BUNA – Gornja Stubica.