BUGARSKA – ARMIJSKI OFICIRSKI BODEŽ – MODEL M 1935.

BUGARSKA – ARMIJSKI OFICIRSKI BODEŽ – MODEL M 1935.

Ovaj model Armijskog oficirskog bodeža M 1935. za vrijeme vladavine Cara Borisa III,1918-1943.,nosili su oficiri  i u drugom svjetskom ratu (WWII). Bodež je tipološki dosta sličan na Njemačke Armijske Oficirske bodeže iz doba III. REICHA , M 1935., što je vidljivo po obliku drške, a korice su identične sa Armijskim bodežom M 1935., tako da je ovaj bodež vjerojatno izradila neka od poznatih manufaktura Solingena.
Glavica drške izrađena je iz posrebrenog, patiniranog mesinganog lima. Izrađena je tako da sliči na monarhističku, carsku krunu, cara Borisa III. Na glavici su svi reljefni ukrasi vrlo precizno cizelirani, ručno obrađeni. Na dnu glavice narezan je navoj za pričvršćivanje drške na trn sječiva. Drška bodeža izrađena je iz oker žute umjetne mase, spiralno je izbrazdana sa dubokim brazdama u koje je umetnuta i ovijena tordirana srebrna žica. Na dnu drške nalazi se ukrasni prsten koji je izrađen iz posrebrenog i patiniranog mesinga sa reljefnim ukrasnim vijencem u obliku isprepletenog hrastovog lišća. Križnica je ravna, na sredini srcoliko proširena a na krajevima povinuta na dolje. Izrađena je iz lijevanog cizeliranog, posrebrenog i patiniranog mesinga sa reljefnim ukrasima. Na prednjoj strani, na sredini križnice nalazi se ukrasni štit sa reljefnim Bugarskim državnim grbom na kojem je reljefni ukras u obliku Lava koji stoji na stražnjim nogama. Sa druge strane križnice nalazi se reljefni ukras u obliku Ordena Vojnog Križa s mačevima iz 1912. godine. Krajevi križnice imaju stilizirane ukrase u obliku lavljih glava s grivom, kojima su glave okrenute na dolje. Sječivo je čelično, poniklano, dvosjeklo, bez talona i bez žiga proizvođača. Ukrašeno je sa reljefnim jetkanim ukrasnim medaljonima sa obje strane. Ukrasni medaljoni izduženog su oblika i idu preko cijele širine sječiva. Na prednjoj strani sječiva izrađen je jetkani ukrasni medaljon koji na krajevima ima ukras u obliku vitica isprepletenog ukrasnog bilja a između njih u sredini nalazi se ćiriličnim pismom jetkano slovo “B” s monarhističkom krunom iznad. Na donjem dijelu slova nalazi se rimska brojka III što je monogram Cara Borisa III. Sa druge strane sječiva jetkan je ukrasni medaljon, koji na krajevima ima reljefni ukras u obliku vitica od isprepletenog ukrasnog bilja između kojih je ukrasni medaljon u kojem je jetkan ćirilični Bugarski fonetski natpis, moto :”ZA NAMI BOGA”, što je na hrvatski prevedeno: “BOG S NAMA”. Na gornjem kraju sječiva trnu, narezan je navoj. Na trn sječiva stavljena je križnica, ukrasni prsten i drška i sve skupa pričvršćeno s glavicom. Korice su izrađene iz tiješnjenog mesinganog, posrebrenog i patiniranog lima iz dviju polovica zavarene po rubovima. Korice su ukrašene sa jednostavnim reljefnim ukrasom u obliku sitno zrnatih bobica. Na korice dodana su usta koja su pričvršćena sa dva vijka a sa unutarnje srane usta, nalaze se dvije lisnate opruge takozvani tiskači sječiva. Korice imaju dva ukrasna prstena, reljefno ukrašena sa vijencem u obliku isprepletenog hrastovog lišća. Na prstenima nalaze se ušice kroz koje su provučene i zavarene karike za ovijesiti bodež o visak.
Dimenzije bodeža : 405., 260., 19.mm.