WWII – NJEMAČKA RATNA MORNARICA – OFICIRSKI MORNARIČKI BODEŽ – Model 1938/2 – ORIGINAL CARL EICKHORN – SOLINGEN

WWII – NJEMAČKA RATNA MORNARICA – OFICIRSKI MORNARIČKI BODEŽ  – Model 1938/2 – ORIGINAL CARL EICKHORN – SOLINGEN

Ovo je drugi model Eickhornovog mornaričkog bodeža i u izvrsnom je stanju očuvanosti iako pokazuje znakove trošenja tijekom razdoblja. Glavica drške izlivena je iz cizelirane pozlaćene mjedi u obliku orla koji stoji na vijencu od lovorovog lišća u kojemu je svastika (kukasti križ). Drška je izrađena iz bijele umjetne mase (ceuloida) sa uvijenim brazdama u koje je umetnuta mesingana tordirana žica. Križnica je izrađena iz cizeliranog pozlaćenog mesinga sa reljefnim ukrasima. Ravna je sa bradavičastim završecima u obliku školjke . Na sredini križnice nalazi se četverokutni medaljon u kojem je ukrasno admiralsko sidro. Krakovi križnice ukrašeni su reljefnim ukrasom stiliziranog lista, flora motiv. Sa stražnje strane nalazi se dugme za odbravljivanje bodeža iz korica. Sječivo je čelično sa produženim talonom (rikasom ) dijamantnog presjeka sa dva uzdužna žlijeba ukrašeno sa jetkanim izduženim medaljonima. Na talonu s prednje strane utisnut je žig proizvođača u obliku vjeverice iznad koje piše :”ORGINAL”,a ispod nje: “EICKHORN-SOLINGEN”. Ukrasni medaljoni izrađeni su jetkanjem tako da je podloga tamnosiva mat a ukrasni detalji fino polirani. Na dnu medaljona nalazi se ukras u obliku stiliziranog flora motiva. iznad stoji admiralsko sidro oko kojeg se ovijaju dvije morske zmije (nemani) a iznad nalazi se ukrasno admiralsko sidro. Iznad sidra nalazi se ukras od isprepletenog baroknog ukrasnog bilja. Korice su izrađene iz dvije polovice fino iskucanog mesinganog lima, zavarenog po rubovima. Na korice nadodana su usta koja su pričvršćena sa dva vijka. Korice imaju dva ukrasna prstena sa reljefnim ukrasom u obliku isprepletenog hrastovog lišća. Na prstene su zavarene ušice sa karikama za ovjesiti o visak. Svi mesingani dijelovi imaju na sebi tragove ognjene pozlate.
Dimenzije bodeža : 422., 250., 19.mm.